VÄRDEGRUND / STYRDOKUMENT

Stärka barn- & ungdomars självförtroende, självkänsla för att bli bra människor.

Miljön och atmosfären ska vara anpassad till att man möter andra människor och lära känna sig varandra med värme och respekt.

Motverka rasism, främlingsfientlighet, utanförskap och genom att förstå att alla är olika och att olika är bra. Att genom ansvar och förtroende få barn- & ungdomar växa och utvecklas som människor.