UTVECKLING TEST

Sedan 1996 har vi funnits och vi utvecklas mycket.
Vi har verksamheten i Norra Gävle och i en stadsdel som är vanlig i Sverige.
Vår stadsdel är djupt segregerad då nästan alla har svenska modersmål, det bor få människor med annat kulturell bakgrund, den ligger högt på socioekonomiska uträkningen, dvs dom flesta människor har det bra ekonomiskt.
Dom som bor här bor i Villa eller radhus och stadsdelen är vidsträckt vilket innebär logistik för att förflytta sig till/från skolan, till/från oss, till/från hemmet och till/från intressen/träningar. 
Barnen har oftast plats hemma för att få vara själva, få egen tid och har oftast det senaste hemma i form av mobiltelefon o dator.
Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar är hög då kraven på hög prestation i skolan är stor hos många ungdomar i vårt område.

För att utveckla vår verksamhet och för att barn- & ungdomar ska tillgodoses med dom behov som finns har vi genom flera år av funderingar, diskussioner och tankar kommit fram till följande där vi ska utvecklas.

Dess utveckling är anpassat till vårt område, vår verklighet och våra behov.   Finns många områden i Sverige som ser likadan ut.

•    Att få barn- & ungdomar växa & utvecklas som människor genom ansvar och förtroende genom vår ansvarsmodell
•    Att barn- & ungdomar genom Ung Företagssamhet bli framtidens entreprenörer
•    Att istället för att barn- & ungdomar ska komma till oss ska vi komma till barns- & ungdomars naturliga mötesplatser,  vi ska bli mobila med vår verksamhet men samtidigt ha kvar en bas.
•    Vi lever i segregerad stadsdel där rasism, rädsla, okunskap och utanförskap är stor. Vi ska möta andra barn- & ungdomar från andra stadsdelar och kulturer. Vi ska lära känna dom med fokus på likheter istället för våra olikheter. 
Vi kallar det omvänd integration med fokus på dom problem det finns i vår stadsdel och i samhället.
•    Vi som är pedagoger och är expert på barn- & ungdomar måste stötta upp dom idéella idrottsledare i deras ledarskap med barn- & ungdomar.
•    Utöka delaktighet och inflytande från barn- & ungdomar ännu mera.
•    Få föräldrar samverka och engagera sig för att samhället och stadsdelen.
•    Få generationer att mötas för utbyta livserfarenhet och utveckling.
•    Vi vill också flytta Vävarens bas från Vävaren till ett ställe som är en normal stor mötesplats för människor, dvs till Testebovallen. Viktigt att vi finns där det möts massor av människor och en naturligmötesplats.

Vi kan konstatera att vi behoven finns, vi har planen för att tillgodose behoven men vi har inte resurserna och, vi gör bedömningen att vi inte heller kommer få resurserna.
Därför har vi skapat det stora sociala samhällsprojektet #VÅRABARNSFRAMTID där vi själva ska skapa möjligheterna för att kunna genomföra utvecklingen för våra barns bästa och för våra barns trygghet.
För mer information gå in på #Vårabarnsframtid egna hemsida.