ARBETSSÄTT TEST

Vävaren vill ge barn- & ungdomar en lugn och trygg uppväxt genom grundskolan årskurs 1-9.
Detta möjliggörs genom att personalen arbetar i all verksamhet oavsett årskurs och bygger bärande relationer från tidig ålder.
 
Barn- & ungdomar ska träffa varandra och lära känna nya människor och kompisar i en miljö där det finns vuxna med bra värderingar
Barn- & ungdomar har stor delaktighet i allt vi gör och vår roll är att möjliggöra önskemål och intressen.

Vävaren bedrivs enligt barnkonventionen, för barnens bästa och för barnens trygghet.