• Barn- & ungdomsverksamhet i Norra Gävle!
    Välkommen till Vävaren
    För, av & med ungdomar
    Ansvar, delaktighet, trygghet o respekt
    En del av #VårabarnsframtidVävaren

Vävaren startade sin verksamhet 1996 i den vackra stenbyggnaden från 1796 på Storgatan i Strömsbro. Sedan dess har verksamheten utvecklats och idag har vi en stor verksamhet som vänder sig till barn och unga från årskurs 1 till 18 års ålder.

Från våra populära discon för lågstadiet till fritidsklubben med 130 inskrivna mellanstadiebarn till fritidsgården som vänder sig till framförallt högstadieungdomar så när vi väldigt många av norra Gävles barn och unga. Vi drivs av att ständigt utvecklas, vara kreativa, tänka nytt, lyssna på barn- & ungdomar och låta dom vara delaktiga i allt, följa utvecklingen vilket gör att verksamheten ständigt uppdateras och anpassas efter behoven som finns hos barn- & ungdomar i dagens samhälle.

Om oss

Människor med engagemang, glädje, kunskap, kreativitet och energi är vår viktigaste tillgång. Människor i alla åldrar bidrar till driva verksamheten framåt och att vi ständigt utvecklas.

Personalen arbetar, ansvarar, administrerar och möjliggör Vävarens fantastiska verksamhet. Personalen viktigaste uppgift är se, bekräfta och höra alla barn- & ungdomar som besöker oss.

Vi jobbar enligt en ansvarsmodell där unga människor, genom ansvar- & förtroende, utvecklas som människor. Både ungdomsledarna ( gymnasiet) och gårdsvärdarna ( årskurs 8-9 ) är viktiga i Vävarens arbete.

Vår värdegrund och arbetssätt, som är fundamentet i allt, beskrivs på hemsidan. Även vår stora verksamhet, som styrs av våra barn- & ungdomar, finns beskriven på hemsidan.

Visa vår personal

Kalender

I vår kalender så finns allt som händer på Vävaren. Både gällande verksamhet 1-3, 4-6 och 7-9. Här finns också barnkalas.

Fritidsklubben Vävaren

Fritidsklubben Vävaren startade i januari 2012. Det är en fristående fritidsklubb vilket innebär att den drivs i egen regi och inte är knuten till någon skola. Barn från alla skolor i Gävle är välkomna att skriva in sig hos oss vilket skiljer oss från de kommunala fritidsklubbarna där man måste vara inskriven på den skola man går på.

Idag finns Vävaren på två ställen, Storgatan och på Testebovallen, vilket innebär att vi erbjuder barnen att välja själv vart man vill gå efter skolan.

Läs mer

Ladda ner ansökningsblankett

Fritidsgården Vävaren

Fritidsgård är en öppen trygg plats för ungdomar från 13–18 års ålder där de kan vara på sin fritid. På en fritidsgård ska varje ungdom känna sig sedd och bekräftad och ha möjlighet att vara med och påverka vad som ska hända. All verksamhet är självklart drogfri! Öppettiderna varierar på olika gårdar men det är kvällar som gäller. På en fritidsgård ska förutsättningar ges för ungdomar att utveckla en positiv livsstil och ett gott livsmönster. Här ska det finnas bra förebilder som ger varje individ rätt verktyg för att kunna lyckas i livet.

Läs mer

Barnkalas

Vävarens fina lokaler kan du boka för barnkalas upp till 13 år. Det ingår alltid en ungdom från Fritidsgården Vävarens verksamhet som finns tillgänglig under hela bokningen. Ungdomen är också utbildad för att kunna vara DJ under kalaset om så önskas (ingår i kostnaden).

Läs merVÄRDEGRUND

ARBETSSÄTT

UTVECKLINGVill ni stödja Vävaren så tveka inte att kontakta oss

Visa våra samarbeten

Kontakta oss

Har ni några frågor eller funderingar så är ni varmt välkomna att kontakta oss. Eller önskar ni information löpande från oss. Ange barn, skola och klass.