Vävaren står för TRYGGHET, RESPEKT, ANSVAR, DELAKTIGHET & FÖRTROENDE!

Barnen- & ungdomarna ska känna värme, ha någon att prata med, kunna vara sig själva och känna sig sedda, bekräftade och accepterade för den de är. De ska ha möjlighet att känna sig trygga på gården.

GRUNDIDÈN 
Grundidèn med VÄVARENs verksamhet är att vi ska jobba med barn- & ungdomar i deras miljöer. Detta för att skapa relationer med barnen så tidigt som möjligt. Genom att bygga upp relationer i tidiga åldrar så skapas ofta en ömsesidig respekt som leder till att ungdomarna blir tryggare och vid behov har de lättare att prata med oss. Det ska vara samma personal som finns i deras miljöer (fritidsklubb-högstadiet-fritidsgård) för att bygga relationer långsiktigt och att öka förutsättningarna för tryggare ungdomar.

DELAKTIGHET
Det är alltid ungdomarna som ska bestämma vad som ska göras inom vår verksamhet.
Vi som personal är redskap för att möjliggöra för ungdomarna att deras idéer blir möjliga. I alla projekt som vi driver arbetar vi tillsammans med ungdomarna och under detta arbete byggs de flesta relationerna.

REGLER
VÄVARENs normer och regler är sunt förnuft, dvs vara en bra kompis, visa varandra respekt och visa hänsyn, ingen skadegörelse, inga trakasserier eller mobbing och naturligtvis drogfritt.

PERSONAL
Vi som jobbar ska ha sunda värderingar, kunna sätta regler, sätta gränser, vi ska verkligen gilla att arbeta med barn- & ungdomar (det ska synas och kännas), vi ska kunna vara en kompis och vi ska alltid finnas där för dem som behöver oss. Vi ska arbeta för att stärka barn- & ungdomars självkänsla och självförtroende. Vi ska lyssna och stötta vid behov.

LOKALEN
Själva centralpunkten för VÄVAREN ligger i industrihuset Vävaren i Strömsbro.
Denna lokal är en samlingsplats för barn-& ungdomar i Norra Gävle. På kvällstid är detta en fritidsgård och på eftermiddagarna är det en fritidsklubb.

ANSVAR
Vi jobbar alltid med att ungdomarna ska lära sig ta ansvar, visa respekt, lära sig samarbeta, planera, utvecklas som människor och börja förberedas inför vuxenvärlden. För att uppnå detta har vi på fritidsgården en trappstegsmodell i detta.

- Årskurs 7: Arbeta på lågdiscon och mellandiscon genom att stå i kiosken, garderoben m.m
- Årskurs 8-9: Gårdsvärd (större ansvar på discona, göra affischer, genomföra aktiviteter)
- Årskurs 9-gymnasiet: Ungdomsledare (lär sig leda yngre, ännu större ansvar i verksamheten, barnkalas, nyckel till vävaren, arbete i Polarna).

Om personen har rätt personlighet, intresset finns från båda och ekonomiska möjligheten finns så finns möjlighet att bli PERSONAL. (vi har nu två stycken som började på vävaren i 10års åldern och numera är 25år och jobbar på vävaren. De har gått alla stegen)

FÖRTROENDE
Ungdomar växer som människor genom att vi som vuxna vågar lita på dem och visa tillit.
På vävaren jobbar vi alltid med att ge förtroende för våra ungdomar. Visst finns det de som inte klarar av detta förtroende men då måste vi jobba med att vara tydlig och ge chanser till att förändra sig. Viljan att lita på varje ungdom måste alltid finnas hos vår personal. Alla har rätt till förutsättningar för att lyckas. Att göra sitt bästa och försöka är något som vi jobbar hårt med och som ofta leder till att ungdomarna "växer" och mår bra. Vi som jobbar på Vävaren brinner för att jobba med barn och ungdomar.      

 

VÄVAREN har nu växt fort och vi hoppas kunna fortsätta utveckla verksamheten genom att vidareutveckla samarbetet med skolorna i Norra Gävle och kunna komplettera skolornas utmärkta arbetet med de saker vi är specialister på, dvs relationsbyggande, trygghetsfrågor och att driva projekt med ungdomarna.

 

 

 

 

 

 

 

TOP