För att vara medlem i klubben kostar det 500 kr/termin. Anmälan sker genom en blankett som finns att hämta under Blanketter eller hos oss på Vävaren. Barnet är inskrivet på klubben ända tills platsen sägs upp eller att man skriver in sig på en annan fritidsklubb.

Uppsägning sker på en särskild blankett (se under Blanketter) och lämnas till Vävaren. Senast 15 maj om inte platsen önskas till kommande hösttermin och senast 15 november till kommande vårtermin.

 

 

 

 

 

 

 

TOP